NEWSLETTER

Jesteś dzinnikarzem? Wybierz firmy z których chcesz
dostawać informacje prasową wprost na własną
skrzynke e-mail.
ZAPISZ SIĘ

WYSZUKAJ

UNICEF: inwestowanie w dzieci z najuboższych grup społecznych ratuje więcej istnień w przeliczeniu na każdy wydany dolar

Nowy Jork, 29 czerwca 2017 r. – Zgodnie z analizami UNICEF, inwestowanie w zdrowie i przeżycie dzieci oraz w społeczności znajdujące się w najgorszej sytuacji ekonomicznej pozwala na najbardziej efektywne wykorzystanie pieniędzy i ratuje niemal dwa razy więcej istnień w przeliczeniu na każdy wydany milion dolarów w porównaniu do analogicznej inwestycji w grupach o wyższym poziomie zamożności.

Raport Likwidowanie nierówności: Siła inwestowania w najbiedniejsze dzieci dostarcza niezbitych dowodów, które potwierdzają słuszność opublikowanej przez UNICEF w 2010 r. hipotezy: wyższe koszty dotarcia do najuboższych dzieci z pomocą ratującą życie, zostaną zrekompensowane lepszymi rezultatami.

Wniosek jest interesujący: inwestowanie w najuboższe dzieci jest nie tylko właściwe samo w sobie, ale również właściwe w praktyce – ratuje więcej istnień na każdy dolar wydany na ten cel, mówi Dyrektor Generalny UNICEF Anthony Lake. To ważna wiadomość dla rządów państw, pracujących na rzecz wyeliminowania możliwych do uniknięcia zgonów najmłodszych, w czasach, kiedy każdy dolar ma znaczenie. Zrównoważone inwestowanie w zdrowie dzieci również przyczynia się do ochrony ich przyszłości i pomaga zerwać z trwającym od pokoleń zaklętym kręgiem ubóstwa. Zdrowe dziecko ma większe szanse na naukę w szkole i wyższe zarobki jako dorosły.

Jeżeli świat nie przyśpieszy postępów w obniżaniu poziomu umieralności wśród dzieci, do 2030 roku niemal 70 mln najmłodszych umrze przed osiągnięciem 5. roku życia.

Analizując nowe dane z 51 krajów, gdzie rejestrowanych jest około 80% zgonów noworodków i dzieci do 5. roku życia, można stwierdzić, że poprawa w dotarciu z pomocą ratującą życie do najuboższych grup społecznych pomogła obniżyć wskaźnik umieralności dzieci w tych krajach niemal 3 razy szybciej niż w innych grupach.

Co istotne, badanie wykorzystuje najnowsze dane, wskazujące, że pomoc, która dociera do dzieci z grup o najniższym statusie ekonomicznym jest 1,8 razy bardziej efektywna kosztowo, jeśli chodzi o liczbę uratowanych istnień.

W raporcie wyróżnionych jest 6 wskaźników, których spełnienie określa poziom dostępu matek, noworodków i dzieci do opieki medycznej. Są to: użycie moskitier nasączonych repelentem, wczesne rozpoczęcie karmienia piersią, opieka prenatalna, pełne szczepienie, obecność doświadczonej położnej podczas porodu i czas poszukiwania opieki dla dzieci z biegunką, gorączką czy zapaleniem płuc.

Inne wnioski:

- W ostatnich latach dostęp do pomocy medycznej i żywnościowej uległ poprawie najszybciej wśród najuboższych grup społecznych, doprowadzając do znaczącego zmniejszenia nierówności.

- Wskaźnik umieralności dzieci poniżej 5. roku życia spadł na skutek prowadzonych działań, szczególnie wśród grup o najgorszej sytuacji materialnej. Podczas analizowanego okresu wskaźniki spadły niemal 3 razy szybciej wśród grup uboższych w porównaniu z pozostałymi.

- Ponieważ wskaźnik urodzeń był wyższy wśród grup o najgorszej sytuacji ekonomicznej w porównaniu z innymi grupami, spadek wskaźnika umieralności dzieci poniżej 5. roku życia w społecznościach mniej zamożnych oznacza 4,2 razy więcej uratowanych istnień na każdy mln osób.

- Spośród 1,1 mln uratowanych istnień w 51 badanych krajach, około 85% skutecznych interwencji miało miejsce wśród najuboższych.

- Mimo iż inwestycje per capita (niezbędne, aby dotrzeć do osób ubogich) są wyższe niż w przypadku zamożniejszej grupy, ratują one prawie 2 razy więcej istnień na każdy wydany milion dolarów niż analogiczna kwota w społecznościach o innym poziomie zamożności.

Badanie wyróżnia Afganistan, Bangladesz, Malawi i niektóre z krajów o wyższym wskaźniku umieralności dzieci poniżej 5. roku życia, gdzie działania skupione na dzieciach w najtrudniejszej sytuacji materialnej przyniosło korzystne efekty. Pomiędzy 1990 r. i 2015 r. umieralność dzieci poniżej 5. roku życia zmniejszyła się o połowę w Afganistanie i aż o 74% zarówno w Bangladeszu, jak i Malawi.

Wnioski z badań publikowane są w krytycznym momencie, kiedy rządy kontynuują pracę nad osiągnięciem do 2030 r. Celów Zrównoważonego Rozwoju, które kładą nacisk na wyeliminowanie możliwych do uniknięcia zgonów wśród noworodków i dzieci poniżej 5. roku życia. Inwestowanie w zdrowie dzieci i ich przeżycie może również pomóc w osiągnięciu innych globalnych celów, takich jak wyeliminowanie ubóstwa.

Autorzy raportu Likwidowanie nierówności wzywają kraje, aby podjęły praktyczne kroki w celu wyeliminowania nierówności. Konieczne jest:

  1. dezagregowanie danych w celu identyfikacji dzieci potrzebujących wsparcia,
  2. większe inwestycje w pomoc dzieciom cierpiącym z powodu chorób, którym potrafimy zapobiegać,
  3. umacnianie systemów zdrowotnych poprzez zwiększanie dostępu do dobrej jakościowo opieki,
  4. poszukiwanie innowacyjnych dróg docierania z pomocą do tych, do których dotrzeć się do tej pory nie udało,
  5. monitorowanie nierówności społecznych poprzez krajowe systemy informacyjne i przeprowadzanie ankiet w gospodarstwach domowych.

WSPÓŁPRACUJEMY z:

Zaufali nam: