NEWSLETTER

Jesteś dzinnikarzem? Wybierz firmy z których chcesz
dostawać informacje prasową wprost na własną
skrzynke e-mail.
ZAPISZ SIĘ

WYSZUKAJ

Świat staje się coraz bardziej niebezpiecznym miejscem dla wielu dzieci: UNICEF apeluje o pomoc dla 48 mln dzieci na świecie

Nowy Jork/Genewa, 30 stycznia 2018 r. – UNICEF zaapelował dziś o 3,6 mld dolarów niezbędnych, aby w 2018 r. dostarczyć pomoc humanitarną dla 48 mln dzieci żyjących na obszarach ogarniętych konfliktami, dotkniętych katastrofami naturalnymi i innymi kryzysami w 51 krajach świata.

Na całym świecie potrzeby humanitarne są generowane przede wszystkim przez konflikty zbrojne. Niektóre z nich trwają od lat, jak w Demokratycznej Republice Konga, Iraku, Nigerii, Sudanie Południowym, Syrii czy Jemenie. Niestety konflikty te stają się coraz bardziej złożone, powodując nową falę przemocy, przesiedleń ludności i zagrożeń dla życia dzieci.

Dzieci nie mogą czekać na zakończenie wojen. Już teraz, na ogromną skalę, kryzysy zagrażają ich życiu i przyszłości, mówi Manuel Fontaine, Dyrektor UNICEF ds. Programów Humanitarnych. Kiedy przez konflikt lub katastrofę naturalną dostęp do podstawowych usług jest ograniczony, a systemy wodno-sanitarne i opieki medycznej nie funkcjonują, wówczas najbardziej cierpią dzieci. Dopóki społeczność międzynarodowa nie podejmie pilnych działań w celu ochrony i ratowania tych dzieci, ich przyszłość staje się coraz bardziej ponura.

Strony konfliktu wykazują rażące lekceważenie dla życia dzieci. Najmłodsi są nie tylko celem bezpośrednich ataków. Dzieci nie mają dostępu do szkół i szpitali, a infrastruktura cywilna jest niszczona lub burzona. Około 84% środków, o które apeluje UNICEF (czyli 3,015 mld dolarów) będzie przeznaczonych na pomoc dla krajów ogarniętych kryzysami humanitarnymi wywołanymi przez przemoc i konflikt.

Świat staje się coraz bardziej niebezpiecznym miejscem dla wielu dzieci. Niemal 1 na 4 dzieci żyje obecnie w kraju ogarniętym przez konflikt lub dotkniętym katastrofą naturalną. Dla zbyt wielu dzieci codzienność jest koszmarem.

Rozprzestrzenianie się chorób przenoszonych przez wodę stanowi jedno z największych zagrożeń dla życia dzieci podczas kryzysów humanitarnych. Blokowanie dostępu do czystej wody, ataki na infrastrukturę wodno-sanitarną, a także przymusowe przesiedlenia do miejsc, gdzie nie ma takiej infrastruktury powodują, że dzieci i ich rodziny ryzykują utratę zdrowia korzystając z zanieczyszczonej wody i nieodpowiednich warunków sanitarnych. Dodatkowe niebezpieczeństwa grożą kobietom i dziewczętom, które często są odpowiedzialne za dostarczenie wody dla rodziny.

117 mln ludzi żyjących na obszarach ogarniętych konfliktami i dotkniętych katastrofami naturalnymi nie ma dostępu do czystej wody, a w wielu krajach, gdzie toczy się wojna, więcej dzieci umiera na skutek chorób wywołanych przez brudną wodę niż w następstwie bezpośrednich aktów przemocy, mówi Manuel Fontaine. Bez dostępu do czystej wody i sanitariatów, dzieci chorują. Niestety szpitale i ośrodki zdrowia nie funkcjonują lub są przepełnione, dlatego dzieci często nie mogą liczyć na pomoc i leczenie. Co więcej, miliony najmłodszych stoją w obliczu niedożywienia, które czyni je jeszcze bardziej podatnymi na choroby przenoszone przez wodę, jak cholera.

UNICEF jest wiodącą organizacją w zapewnianiu dostępu do czystej wody i urządzeń sanitarnych podczas kryzysów humanitarnych na świecie. Współpracuje z organizacjami partnerskimi, aby jak najszybciej zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób. Te działania polegają na: budowaniu latryn, dystrybucji zestawów sanitarnych, dostarczaniu codziennie tysięcy litrów wody do obozów dla osób przesiedlonych, wsparciu szpitali i ośrodków medycznych w leczeniu cholery, a także naprawianiu systemów wodnych i sanitarnych. To działania ratujące zdrowie, które mają długofalowy wpływ na życie dzieci i umożliwiają zapewnienie innych ważnych usług takich jak opieki medycznej, szczepień, pomocy żywnościowej i edukacji.

 Największa część środków z tegorocznego apelu UNICEF jest przeznaczona na pomoc dla dzieci i rodzin poszkodowanych na skutek konfliktu w Syrii. UNICEF apeluje o niemal 1,3 mld dolarów, aby dostarczyć pomoc dla 6,9 mln syryjskich dzieci żyjących w Syrii i w krajach ościennych.

 Wraz z organizacjami partnerskimi i przy wsparciu darczyńców UNICEF planuje w 2018 r.:

 - zapewnić 35,7 mln osób dostęp do czystej wody; 
- objąć 8,9 mln dzieci podstawową edukacją formalną lub nieformalną; 
- zaszczepić 10 mln dzieci przeciwko odrze;
- zapewnić wsparcie psychologiczne dla ponad 3,9 mln dzieci;
- objąć leczeniem 4,2 mln dzieci cierpiących z powodu ciężkiego ostrego niedożywienia.

W ciągu pierwszych 10 miesięcy 2017 r., dzięki wsparciu UNICEF: 

- 29,9 mln osób otrzymało dostęp do czystej wody;
- 13,6 mln dzieci zostało zaszczepionych przeciwko odrze;
- 5,5 mln dzieci otrzymało dostęp do edukacji;
- 2,5 mln dzieci cierpiących z powodu ciężkiego ostrego niedożywienia zostało objętych leczeniem;
- 2,8 mln dzieci otrzymało wsparcie psychologiczne.

Humanitarian Action for Children to coroczny apel UNICEF, w którym organizacja określa, ile środków jest niezbędnych, aby dostarczyć pomoc humanitarną. W 2018 r. UNICEF apeluje o 3,6 mld dolarów potrzebnych do zapewnienia pomocy wodnej, żywnościowej, edukacyjnej, medycznej i ochronnej w 51 krajach świata.

###

Apel UNICEF The Humanitarian Action for Children 2018 znajduje się na stronie: https://www.unicef.org/hac2018

WSPÓŁPRACUJEMY z:

Zaufali nam: